My Inner Peace

Ce a mai rămas din Memphis, prima capitală a Egiptului și magica Piramidă în Trepte a lui Djoser

Întorcându-ne la mașină, am pornit direct către Memphis, prima capitală a Egiptului înființată în urma unificării Egiptului de Jos cu Vechiul Regat (Egiptul de Sus) care a avut loc în jurul anului 1300 î.Hr. Ceea ce a fost la un moment dat unul dintre cele mai mari orașe ale lumii antice, arată acum ca un sat sărac. Și te face să te întrebi cum am venit noi cu acest concept de care suntem atât de mândri: „evoluția umanității”? De fiecare dată când intru într-un loc în care mă uimesc detaliile și măreția unor structuri și temple uriașe care stau acolo de secole și sunt construite în așa fel încât tehnologia modernă nu est capabilă să le replice, nu mă pot abține să mă întreb ”unde este evoluția umanității? ”. De obicei, aceste locuri se află în mijlocul comunităților sărace care nu dispun de resursele de bază pentru a trăi în mod decent, locuri pline de gunoi și sărăcie, iar tu te duci acolo cu ochii la aceste structuri și te întrebi ce s-a întâmplat cu această civilizație și unde sunt moștenitorii ei?

Muzeul în aer liber, Sphinx, Memphis, Egipt

Nu am un răspuns la această întrebare, dar ceea ce vă pot spune este ceea ce ați putea vedea în Memphis. Există acest muzeu istoric în aer liber, unde puteți vedea o imensă statuie a lui Ramses al II-lea căreia îi  lipsesc ambele picioare, de aceea este expusă în poziție orizontală. În curtea muzeului există însă și un colos al aceluiași rege care a fost foarte bine conservat și un Sfinx cu o greutate de 80 de tone aflat într-o formă mai bună decât cel de pe Platoul Giza. Mai mult, tot aici puteți vedea diferite statui de granit, sicrie și tablete datând din diferite perioade de timp. În plus, există și câteva standuri de alabastru în interiorul muzeului, de unde puteți cumpăra diferite statui mici. Unul dintre acestea este standul lui Ibrahim, care de la intrare a insistat să merg să-i văd magazinul. Eram într-o bună dispoziție, așa că m-am dus, spunându-i că nu voi cumpăra nimic, dar i-am făcut o poză lui și standului său pentru a vă arăta dumneavoastră, celor care citiți această poveste.

Ceea ce nu știam în acel moment a fost faptul că în Cairo și în împrejurimile sale sunt prețuri mai bune decât în Luxor. Deci, dacă mergeți acolo, vă recomand să vă cumpărați suvenirurile în Egiptul de Jos (partea de nord a Egiptului: Cairo, Alexandria etc.). Noi nu am făcut așa, ci ne-am propus să vizităm mai întâi și să ne gândim la cumpărături la sfârșitul călătoriei. Însă  ne-am simțit puțin ”fentați” de comercianții din Luxor, chiar dacă ne-am târguit mult pentru câteva suveniruri.

Muzeul în aer liber, Ramses II, Memphis, Egipt

În Memphis am petrecut literalmente 10 minute în interiorul muzeului, pentru că aveam pe agenda noastră să vizităm Piramida Djoser și Platoul Giza până la sfârșitul zilei. Așadar, ne-am întors la mașină și ne-am îndreptat spre necropola Saqqara unde ne aștepta ”Piramida în trepte a lui Djoser” (Stepped Pyramid of Djoser). În mașină, Esra ne-a dat instrucțiuni clare să nu vorbim cu nimeni care ne oferă un tur al sitului, deoarece ne va cere bani la final și, evident, să nu cumpărăm lucruri din obiectivele turistice, deoarece prețurile sunt uneori de 10 ori mai mari decât de obicei sau chiar mai mult. Și asta doar pentru că ești turist și ar trebui să ai mulți bani cu tine. Am o poveste amuzantă despre acest tip de comportament al localnicilor, așa că vă invit să mai treceți pe aici și să citiți și poveștile următoare.

Piramida în trepte a lui Djoser, necropola Saqqara, Egipt

Odată ce am intrat în sit, am fost asaltați de diferiți bărbați care încercau să facă pe ghidul sitului, exact așa cum ne spusese Esra. Au fost prea invazivi pentru gustul meu, dar am reușit să scăpăm de ei repede. După ce am trecut de coloanele impresionante de la intrare, iată și frumoasa ”Piramida în trepte a lui Djoser”, o structură în șase trepte, cu o înălțime de 62,5 metri, construită în secolul 27 î.Hr. ca loc de înmormântare pentru faraonul Djoser. Piramida a fost restaurată timp de 14 ani și arată uimitor! A fost deschisă vizitatorilor în martie 2020, așa că, sinceră să fiu, sunt foarte recunoscătoare că am ales anul acesta să vizităm Egiptul și să mergem acolo. Întregul sit arheologic arată minunat. Am mers mai întâi să vedem împrejurimile piramidei și să facem câteva poze.

Nu plănuiam să intrăm înăuntru, deoarece încercam să ne mișcăm repede pentru a ajunge la timp la Platoul Giza. Dar, Dumnezeu are întotdeauna alte planuri pentru tine, așa că la un moment dat am simțit această atracție de a vedea ceea ce este înăuntru. Și ne-am apropiat de un alt cuplu întrebându-l pe unul din anagajații sitului care vorbea în araba cu un alt bărbat, dacă putem vizita piramida și în interior. Celălalt bărbat era soțul unei doamne românce, așa că am început să vorbim despre locul respectiv, despre țara noastră natală în timp ce angajatul sitului ne deschidea ușa. Situl trebuia să se închidă la ora 15:00, de care ne despărțeau doar câteva minute, așa că toată lumea ne grăbea să părăsim locul cât mai curând posibil, dar nu și acest om care ne-a deschis ușa piramidei.

În interiorul Piramidei în trepte a lui Djoser, necropola Saqqara, Egipt

Am intrat mai ușor în acest pasaj care duce spre inima piramidei, deoarece era orizontal și foarte bine restaurat, în comparație cu cel al Piramidei Roșii din Dahshur. Aici ar putea intra orice persoană, deoarece nu necesită niciun effort suplimentar. Este ca o plimbare în parc, dar în loc de copaci și vegetație, ai pietre. 😊 Acest pasaj duce la o cameră de unde poți vedea la peste 10 metri în jos o altă cameră care a fost închisă. De fapt, când am ocolit piramida, am văzut o altă intrare mai jos sub pământ, care era închisă și același bărbat care ne-a deschis această parte a piramidei ne-a spus că cealaltă parte este închisă pentru vizitatori. Nu știu de ce și el nu ne-a spus motivul, dar la un moment dat acea parte a piramidei a fost deschisă, deoarece există diverse imagini online ale altor vizitatori.

Nu contează … Cred că intrare nu a fost pentru noi, așa că ne-am bucurat de partea superioară a piramidei și odată ce vizita noastră din interior s-a încheiat, ne-am întâlnit în afara piramidei cu aceleași îndemnuri de a ieși cât mai repede din sit pentru că depășiserăm ora de închidere.

Ne-am întors la mașina unde ne aștepta Esra pentru a ne conduce la Platoul Giza. Dar, înainte de a ajunge la mașină, am făcut câteva poze în afara site-ului cu poarta de la intrare și iată ce lucru ciudat a ieșit pe cameră pe una dintre ele. Jur că nu am văzut niciun extraterestru acolo, nici OZN-uri, așa că … 😊

Piramida în trepte a lui Djoser, necropola Saqqara, Egipt

Am ajuns destul de repede la următoarea destinație, deoarece necropola Saqqara este situată la 30 de kilometri sud de Cairo, așa că am ajuns la una dintre intrările Platoului Giza înainte de ora 16:00 pentru a avea suficient timp să vedem cele trei piramide. Programul normal al Platoului Giza este de la 9:00 la 17:00, dar ghiciți ce? Ne-am planificat vizita în Egipt în timpul Ramadanului și nu știam că totul în Egiptul de Jos (Cairo, Alexandria etc.) se închide cu 2 ore înainte în zilele de Ramadan. Aici, la poarta Platoului Giza, am înțeles de ce oamenii din ”Piramida în trepte a lui Djoser” ne grăbeau să părăsim locul cât mai curând posibil. Ciudat era că șoferul nostru, Esra, nu era la curent cu acest nou program, altfel ne-am fi planificat călătoria altfel.

Piramida în trepte a lui Djoser în împrejurimi, necropola Saqqara, Egipt

Deci, dacă intenționați să vizitați Egiptul de Jos (Cairo, Alexandria și împrejurimi) în timpul Ramadanului, luați în considerare faptul că totul se închide cu 2 ore înainte de programul normal. În Egiptul de Sus (Luxor, Aswan, Abu Simbel etc.), nu există o astfel de regulă, iar programul diferitelor site-uri este și mai extins până la 21:00 (ex. Templele din Luxor și Kom Ombo). Dar voi scrie un articol mai practic, incluzând programul orelor tuturor siturilor pe care le-am văzut. Între timp, puteți citi câteva sfaturi și trucuri pentru o bună călătorie pe cont propriu în Egipt.

Gardian al Piramidei în trepte a lui Djoser, necropola Saqqara, Egipt

Va urma…

Sunt autor independent, iar dacă vă place ceea ce scriu, vă invit să-mi susțineți activitatea printr-o donație la alegere.


 

What’s left of Memphis, the first capital of Egypt, and the Magic Stepped Pyramid of Djoser

Back to the car, we went directly to Memphis, the first capital of Egypt established when the unification of the Lower Egypt with the Old Kingdom (Upper Egypt) happened around 1300 B.C. What used to be at a certain point one of the greatest cities of the ancient world, is looking now like a poor village. And it makes you wonder how did we came up with this concept we are so proud of… ”humanity evolution”? Each time I enter a place where I am amazed by the details and the greatness of huge structures and temples staying there for centuries and built in such a way that the modern technology is not able to do it, I cannot help it to ask myself ”where is the evolution of human kind?”. Usually, these places are in the middle of poor communities that lack normal living resources, places full of trash and poverty, and you go there staring at these structures and wondering what happened with this civilization and where are its heirs?

Open-Air Museum, Sphinx, Memphis, Egypt

I don’t have an answer to this question, but what I can tell you is what you could see in Memphis. There is this historical Open-Air Museum where you can see a huge statue of Ramses II missing both feet, that’s why it is exposed in horizontal position. However, there is a colossus of the same king that was very well preserved and a Sphinx in a better shape than the one from the Giza Plateau weighing 80 tones. Moreover, you can witness different granite statues, coffins and tablets dating from various periods of time. And the cherry on top, there are some alabaster stands inside the museum, where you can buy different small statues. One is Ibrahim’s stand and from the entrance he insisted to go and see his shop. I was in a good mood, so I went, telling him I will not buy anything, but I took a picture of him and his stand to show it to the people reading this story.

What I didn’t know at that time, was the fact the Cairo and its surrounding have better prices then Luxor. So, if you go there, you may want to buy your souvenirs in the Lower Egypt (Northern part of Egypt: Cairo, Alexandria, etc.). We didn’t as we wanted to visit first and think about shopping at the end, and we felt a bit ripped-off by the Luxor’s merchants, even if we bargained a lot.

Open-Air Museum, Ramses II, Memphis, Egypt

We’ve spent literally 10 minutes inside the museum as we had on our agenda to visit the Pyramid of Djoser and the Giza Plateau by the end of the day. So, we went back to the car and headed towards the Saqqara necropolis where the Stepped Pyramid of Djoser was waiting for us. In the car, Esra gave us clear instructions not to speak with anyone offering us a tour of the site as they will ask us for money at the end, and obviously not to buy things from the touristic objectives as the prices are sometimes 10 times higher than usual or even more. And this is just because you are a tourist and you are supposed to have a lot of money with you. I have a funny story about this kind of local behaviors, so stay tuned.

Stepped Pyramid of Djoser, Saqqara Necropolis, Egypt

Once we entered the site, we were assaulted by different men trying to act like a guide of the site. They were too invasive for my taste, but we’ve managed to get rid of them. After passing the impressive columns from the entrance, here it is the beautiful Stepped Pyramid of Djoser, a six-stepped structure of 62.5 meters height, built in the 27th century B.C. as a burial place for the Pharaoh Djoser. The pyramid was restored for 14 years and it looks amazing! It was opened for visitors in March 2020, so to be honest I feel very grateful for choosing this year to visit Egypt and go there. The entire archeological site looks great. We first went to see the surroundings of the pyramid, and to take some pictures.

We didn’t plan to go inside as we were trying to move fast to arrive in time to the Giza Plateau that day. But, God has always other plans for you, so at a certain point I felt this attraction of seeing what’s inside. And we approached another couple asking a man if we could visit the pyramid inside as well. The man was the husband of a Romanian lady, so we started to talk about the place, about our home country while the man was opening the door for us. The site was supposed to close at 3 pm, and the closing schedule was there, so everyone was rushing us to leave the place as soon as possible, but not this man that open the door of the pyramid for us.

Stepped Pyramid of Djoser inside passage, Saqqara Necropolis, Egypt

We entered this passage more easily to walk in as it was horizontal and very well restored, compared with the one of the Red Pyramid in Dahshur. Here could enter any person as there is no struggle. It is like a walk in the park, but instead of trees and vegetation, you have stones. 😊 This passage leads to a chamber from where you can see 30 meters down another chamber that was closed. actually, when we went around the pyramid, we’ve seen another entrance lower underground but it was closed and the same man opening this side of the pyramid for us told us that is it is closed for visitors. I don’t know why and he never said why, but at a certain point that side of the pyramid was opened as there are various visitors’ pictures online.

Never mind… I guess that side was not for us, so we enjoyed the upper side of the pyramid and once our visit inside ended, we encountered outside the same rush coming from other people taking care of the necropolis to leave fast as they had to close the site.

Stepped Pyramid of Djoser surroundings, Saqqara Necropolis, Egypt

We went back to the car where Esra was waiting for us to drive us to the Giza Plateau. But before reaching the car, we took some pictures outside the site with the gate, and look what strange thing came out on camera on one of it. I swear we didn’t see any aliens there, nor UFO’s, so… 😊

Stepped Pyramid of Djoser, Saqqara Necropolis, Egypt

We arrived quite fast as the Saqqara necropolis is located 30 kilometers south of Cairo, so we arrived at one of the entrances of Giza Plateau before 4:00 PM to have enough time to see the three pyramids. Normal schedule of Giza Plateau is from 9:00 AM to 5:00 PM, but guess what? We planned our visit to Egypt during Ramadan and we didn’t know that everything in the Lower Egypt (Cairo, Alexandria, etc.) is closing 2 hours before during Ramadan. Here, at the gate of Giza Plateau we understood why the people from the Stepped Pyramid of Djoser was rushing us to leave the place as soon as possible. The strange thing was that our driver, Esra, was not aware of this new schedule, otherwise we would have planned our journey differently.

Stepped Pyramid of Djoser surroundings, Saqqara Necropolis, Egypt

So, if you are planning to visit Lower Egypt (Cairo, Alexandria and surroundings) during Ramadan, take into account that everything closes 2 hours before the normal schedule. In the Upper Egypt (Luxor, Aswan, Abu Simbel etc.), there is no such a rule and the schedule of different sites are even more extended until 9:00 PM (Luxor and Kom Ombo Temples). But I will write a more practical article including the schedule hours of all the sites we’ve seen. Meanwhile, you can read some tips and tricks for a great DYI trip in Egypt.

Stepped Pyramid of Djoser guardian, Saqqara Necropolis, Egypt

To be continued…

I am an independent writter, so if you like my stories, I invite you to support my activity with a donation.


 

Primii pași printre obiceiurile din Cairo – sfaturi pentru o bună călătorie pe cont propriu (DYI)

După 2 ore de somn, trezirea nu a fost ușoară, dar a fost necesară, deoarece ”șoferul” nostru venea la 9:00 AM pentru a începe aventura egipteană. Am mers pe acoperișul hotelului pentru a lua micul dejun, unde există o terasă frumoasă de unde se poate vedea o panoramă frumoasă a orașului Cairo. Priveliștea era uimitoare, totuși ne grăbeam și a trebuit să așteptăm mai mult de 30 de minute pentru ca totul să fie gătit pe loc. În acest fel, am aflat că, din cauza pandemiei și, în consecință, a numărului redus de turiști, o mulțime de hoteluri nu mai oferă buffet suedez la micul dejun pentru a evita risipa de alimente și resurse. Prin urmare, gătesc pe loc doar pentru persoanele prezente în sala de mese pentru micul dejun. Neavând aceste informații în avans, am ajuns să așteptăm micul dejun și să facem o simpatică doamnă egipteancă să ne aștepte o jumătate de oră. Vestea bună: micul dejun a fost uimitor! Falafel, ouă fierte, cartofi prăjiți, legume, brânză, pâine, unt, gem și ceai. Am fost impresionată, dar din păcate acest mic dejun uimitor a fost servit doar în prima zi. Vestea proastă: a doua și a patra zi am primit mai puțină mâncare, fără Falafel și fără legume, ceea ce m-a întristat și revoltat la un moment dat.

Amin Hotel Cairo mic dejun

Odată ce ne-am întâlnit cu ”șoferul” nostru, Esra, o doamnă drăguță care ne-a fost recomandată de un prieten apropiat, ne-am îndreptat către Ministerul Turismului și Antichităților din Zamalek (Cairo) pentru a cumpăra pass-urile pentru Cairo și Luxor. Dacă aveți în vedere să vizitați o mulțime de situri arheologice și obiective turistice atât în ​​Cairo, cât și în Luxor, ar trebui să le cumpărați cu siguranță pe ambele, deoarece veți primi o reducere de 50% pentru Luxor Pass, care este mai scump. În acest fel veți economisi o mulțime de bani și, dacă mergeți într-o perioadă cu un număr mare de turiști, puteți cozile de la intrare. Este foarte important să cunoașteți aceste informații, deoarece niciun ghid local sau angajat în diferite situri arheologice sau obiective turistice nu este familiarizat cu ele, chiar dacă abonamentele au fost introduse încă din 2016. Pentru noi, Cairo Pass care costă 100 USD sau 90 EUR, luat separat, nu a meritat pentru că nu am reușit să vizităm tot ce aveam în itinerariul nostru. Acest este valabil numai dacă luăm în considerare taxele de intrare ale obiectivelor turistice pe care am reușit să le vedem, care ne-ar fi costat 73,5 EUR / persoană față de 90 EUR / persoană plătite pentru Cairo Pass. Altfel, dacă am fi reușit să vedem totul, taxele de intrare au fost de 95,5 EUR / persoană față de Cairo Pass 90 EUR / persoană. Cu toate acestea, diferența mare nu se simte la Cairo Pass, ci la Premium Luxor Pass. Achiziționarea ambelor ne-a economisit 91,5 EUR / persoană sau 111 USD / persoană. Prin urmare, Cairo Pass + Luxor Premium Pass ambele vândute cu 200 USD / persoană sau 180 EUR / persoană a fost o alegere înțeleaptă. Mai mult, ambele sunt valabile timp de 5 zile, deci dacă doriți să mergeți și să vizitați același sit în zile diferite, o puteți face fără a plăti taxa de intrare de mai multe ori.

Cairo Pass

Pentru Luxor aveți 2 opțiuni:

1. Standard Luxor Pass costă 100 $ sau 90 EUR și include toate siturile din zona Luxor, inclusiv Luxor East și West Bank, Templele Luxor și Karnak, cu excepția Mormintelor Seti I, Tutankhamun și Nefertari.

2. Premium Luxor Pass costă 200 $ sau 180 EUR și include toate siturile din zona Luxor, inclusiv Luxor East și West Bank, Templele Luxor și Karnak, plus Mormintele lui Seti I, Tutankhamun și Nefertari.

Sinceră să fiu, dacă vedeți aceste trei morminte care sunt mai scumpe și pentru care trebuie să plătiți un bilet separat dacă nu aveți Luxor Premium Pass, este ca și cum ați vedea toate celelalte morminte din Valea Regilor și din Valea Reginelor. Majoritatea sunt foarte asemănătoare, dar într-o formă mai puțin bună decât acestea trei. Dar vom vorbi mai multe despre siturile din Luxor într-un articol separat dedicat acestui loc magic.

Deci, dacă vă decideți să cumpărați abonamentele, ar trebui să aveți 2 fotografii tip pașaport și USD sau EUR în bancnote noi. Dacă banii nu sunt într-o formă foarte bună, vor fi respinși. Doamna de la Ministerul Turismului și Antichităților a spus că Banca Națională Egipteană nu acceptă bancnote vechi, așa că aveți grijă de acest aspect în avans. Un alt lucru de care ar trebui să țineți cont este ritmul cu care unele sarcini sunt îndeplinite în Egipt. Am petrecut mai bine de 30 de minute pentru aceste permise și am așteptat doar 5 minute la început, deoarece doamna de acolo a trebuit să termine ce avea de făcut pentru persoana dinaintea noastră. Deci, dacă sunteți obișnuiți să fiți serviți rapid, uitați de asta în Egipt, altfel veți fi foarte frustrați. Și, dacă doamna care vă ajută cu permisele vă va cere să vă așezați, mai bine o ascultați de la început, altfel tonul ei va deveni din ce în ce mai aspru. 😊

După ce aveți abonamentele, sunteți liberi să mergeți și să vizitați toate siturile dorite din Cairo și Luxor (pentru Premium Pass), dar aveți grijă de ele. După cum am spus mai devreme, angajații siturilor nu sunt toți informați de existența acestor permise, în special în Cairo, așa că se vor uita ciudat la ele, le vor analiza, vor întreba un superior dacă este ok să te lase să treci pe baza lor și nu vor trata acea bucată de hârtie cu amabilitate. Fiind scrisă cu cerneală, la un moment dat cerneala se poate șterge, așa că fiți foarte atenți. În Valea Reginelor din Luxor am avut o situație ciudată cu un tip de la intrare. Nu a vrut să ne dea înapoi permisele fără să-l plătim. Am refuzat să-i dăm bani și, la un moment dat, în timp ce încercam să-i explicăm că nu trebuie să plătim nimic, am încercat să iau înapoi permisele, dar el nu le-a dat drumul din mână. Prin urmare, a trebuit să I le smulg dintre degete și, în acest proces, datorită rezistenței sale, o mică parte a fotografiei mele de pe permis a fost deteriorată. Toate acestea s-au întâmplat în fața a doi polițiști care stăteau lângă el și zâmbeau în timp ce încercam să ne recuperăm permisele. Deci, fiți atenți și încercați să nu dați permisul tuturor celor care cer să-l vadă. Este mai bine să-l arătați din mână, dar nu este întotdeauna posibil, deoarece unii dintre ei vor insista să-l dați să-l studieze sau să ceară permisiunea unui superior. Deci, dacă aveți parte de vreun abuz, insistați doar să-l luați înapoi explicând în toate modurile posibile că nu trebuie să plătiți nimic, deoarece abonamentele vă oferă trecere gratuită în toate zonele din și de lângă Cairo și Luxor (doar Premium Pass acoperă totul).

Revenind la prima noastră zi… Esra ne aștepta în mașină să ne întoarcem de la Ministerul Turismului și Antichităților din Cairo cu permisele noastre și să începem călătoria propriu-zisă. Într-un final, în jurul orei 11:00 AM ne-am îndreptat spre piramidele din Sahara.

Ministerul Turismului și Antichităților din Zamalek Cairo

Va urma…

Sunt autor independent, iar dacă vă place ceea ce scriu, vă invit să-mi susțineți activitatea printr-o donație la alegere.


 


Călătorind în Egipt pe timp de pandemie

Egiptul, o țară plină de contradicții și luptă pentru bani, ne-a primit pe 14 aprilie 2021, o perioadă încă sub umbra pandemiei SARS-Covid19. Interesant este că aici, povestea acestei boli despre care vorbim de mai bine de un an, pare să nu fie altceva decât o umbră ciudată care aduce reguli oficiale de siguranță, dar care nu afectează viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți. Da, trebuie să porți mască mai ales în locuri oficiale, în Uber sau în locuri închise. În realitate, doar primele două categorii respectă aceste reguli. Există o mulțime de locuri închise, chiar și în interiorul zonelor comune ale hotelurilor, unde poți să stai fără mască și nimeni nu îți va spune nimic. Cu toate acestea, în anumite hoteluri personalul folosește măști, dar pentru oaspeți măștile nu sunt obligatorii. Astăzi, după o săptămână de când a început această aventură, îmi dau seama că parcă trăiesc într-o altă dimensiune. Valiza noastră este plină de măști nefolosite care mă deranjează tot timpul atunci când le mut dintr-un loc în altul.

Dar să începem cu  începutul acestei călătorii DIY (pe cont propriu).

Am aterizat în Cairo, la 02:30 AM, pe 14 aprilie, după un zbor de 2 ore și 45 de minute. Zborul a fost confortabil, noul proces al măsurilor de siguranță a fost mult mai ușor decât ne așteptam, doar aeroportul era atât de gol încât mi-a dat o senzație ciudată de clădire părăsită.

Trebuie să spun că acesta a fost primul meu zbor după un an și 5 luni de când am fost în Iordania. La scurt timp după aceea, au apărut restricțiile pandemiei SARS-Covid19 și asta mi-a schimbat complet planurile.

După ce am aterizat în Cairo, în aeroport am plătit 25 de dolari pentru obținerea vizei care se plătește la biroul Egyptian Bank, unde mergi de obicei pentru a schimba bani, ceea ce am făcut la început fără să știm că la același birou ar fi trebuit să plătim și viza. Viza din Cairo arată ca un abțibild frumos colorat pe care polițistul aeroportului îl aplică pe pașaport. Arată frumos, curat și colorat. Dar, înainte de a ajunge la controlul pașapoartelor, a trebuit să introducem datele noastre personale în formularul de emigrare, primit de această dată în limba engleză. În avion primisem unul în arabă, imposibil de citit, deci și de completat. Odată ce am ajuns la biroul de control al pașapoartelor, a trebuit să prezentăm ”abțibildul-viză”, testul negativ RT-PCR, pașaportul și formularul de emigrare. Procesul a fost foarte rapid, așa că am mers să ne luăm bagajele și apoi să cumpărăm o cartelă SIM locală pentru a avea acces la internet peste tot. A fost o mișcare inteligentă, deoarece am călătorit mult și a fost cu adevărat utilă mai ales atunci când a trebuit să ne târguim pentru anumite servicii.

Aeroportul Internațional din Cairo

Cea mai bună ofertă pentru cartelele SIM este vândută de Orange la 10 USD și include 18 GB de date și 2000 de minute pentru apeluri naționale, ceea ce s-a dovedit a fi de ajutor, deoarece am călătorit mult și am fost nevoiți să închiriem diferite mașini cu șoferi diferiți, iar cel mai bun mod de comunicare a fost să-i sunăm, pentru că nu toți egiptenii au service de internet pe telefon.

Aeroportul Internațional din Cairo

Vorbind despre tehnologie, trebuie să știți că apelurile video și audio WhatsApp sunt interzise, ​​Zoom și Skype nu funcționează deloc în Egipt, doar Facebook și Google Meet vă permit să efectuați sau să vă alăturați apelurilor video.

Așadar, odată ce partea tehnică a fost finalizată, ne-am îndreptat spre aeroport, unde ne aștepta șoferul hotelului la care făcusem rezervarea. Am rezervat pentru 4 nopți o cameră la un hotel în centrul orașului Cairo, care a oferit transferul de la aeroport ca serviciu gratuit. Nu toate hotelurile din Cairo oferă acest serviciu gratuit, deci, în cazul acesta, am avut noroc. Am ajuns la hotel la 4:30 dimineața. Trebuie să știți că toate procesele de mai sus din aeroport durează o oră mai mult sau mai puțin. Nouă cam atât ne-a luat în mijlocul nopții când a fost programat doar zborul nostru. Deci, cred că atunci când aeroportul este aglomerat, ar trebui să considerați mai mult timp.

Odată ce ne-am cazat, Ahmed, persoana contact de la hotel a început să ne explice câteva opțiuni pe care le-am putea avea pentru călătoria noastră și câteva servicii pe care ni le-ar putea oferi. Nu achziționat  niciun serviciu de la el, ci am mers mai departe cu planul nostru. Aveam deja un acord cu o doamnă din Cairo pe care ne-o recomandase un prieten apropiat care călătorise în Egipt cu o lună înaintea noastră, așa că ne-am dus să dormim câteva ore pentru a fi gata să o întâlnim dimineața și să ne începem aventura cu piramidele din Sahara. Dar aceasta este povestea articolului următor.

Va urma…

Sunt autor independent, iar dacă vă place ceea ce scriu, vă invit să-mi susțineți activitatea printr-o donație la alegere.


 

First steps into Cairo’s habits – Tips and tricks for a great DYI trip

After 2 hours sleep, waking up was not easy, but was necessary as our driver was coming at 9:00 AM to pick us up and start the Egyptian adventure. We went on the roof of the hotel to have breakfast, where there is a beautiful terrace and you can see a nice panorama of Cairo’s downtown. The view was amazing, yet we were in a hurry and we had to wait for more than 30 minutes to have everything cooked on the spot. This way, we found out that due to the pandemic and consequently to the low number of tourists, a lot of hotels are not offering open buffets anymore to avoid wasting food and resources. Hence, they are cooking on the sport only for the people present in the dinning room for breakfast. Not having this information upfront, we ended up waiting for breakfast and making our driver waiting for us for half an hour. The great news: the breakfast was amazing! Falafel, boiled eggs, French fries, vegetables, cheese, bread, butter, jam, and tea. I was so impressed, but unfortunately this amazing breakfast was served only the first day. The bad news: the second and the fourth day we received less food, no Falafel and no vegetables which made me very sad and unhappy.

Hotel Amin Cairo – breakfast

Once we met our driver, Esra, a nice lady which was recommended to us by a close friend, we headed towards the Ministry of Tourism and Antiquities in Zamalek (Cairo) to buy the Cairo and Luxor Passes. If you have in mind to visit a lot of sites in both Cairo and Luxor, you should definitely buy both of them because you will receive 50% discount from the Luxor Pass which is more expensive. This way you will save a lot of money and, if you go during a crowded period of time, you can also skip the tickets and entry queues. It is very important to know this information, as no local guide or employee from different sites are aware of it even if the Passes were introduced since 2016. For us the Cairo Pass sold for $100 or 90 EUR, taken separately, was not worth it because we didn’t manage to visit everything we had on our itinerary. This is only if you take into account the entrance fees of the sites we’ve managed to see, which would have cost us 73.5 EUR / person vs. 90 EUR / person paid for Cairo Pass. Otherwise, if we would have managed to see everything, the entrance fees were 95.5 EUR / person vs. Cairo Pass 90 EUR / person. However, the big difference is not consistent for Cairo Pass, but for Premium Luxor Pass. Buying both of them saved us 91.5 EUR / person or $111 / person. Hence, the Cairo Pass + Luxor Premium Pass both sold for $200 / person or 180 EUR / person was a wise choice. Moreover, both are valid for 5 days, so if you want to go and visit the same site in different days, you can do it without paying the entrance fee several times.

Cairo Pass

For Luxor you have 2 options:  

  1. Standard Luxor Pass sold for $100 or 90 EUR which includes all the sites in Luxor area, including Luxor East and West Banks, Luxor and Karnak Temples, except for the Tombs of Seti I, Tutankhamun and Nefertari.
  2. Premium Luxor Pass sold for $200 or 180 EUR which includes all the sites in Luxor area, including Luxor East and West Banks, Luxor and Karnak Temples, plus the Tombs of Seti I, Tutankhamun and Nefertari.

To be honest, if you see these three tombs that are more expensive and for which you have to pay a separate ticket if you don’t have the Luxor Premium Pass, it is like seeing all the other tombs from the Valley of the Kings and from the Valley of the Queens. Most of them are very similar, but in a less good shape than these three. But we will be talking more about Luxor sites in a separate article dedicated to this magic place.

So, if you decide to buy the passes, you should have 2 passport pictures with you and USD or EUR in new banknotes. If the money is not in a very good shape, they will reject it. The lady from the Ministry of Tourism and Antiquities said that the Egyptian National Bank is not accepting old banknotes, so take care of this aspect upfront. Another thing you should take into account, is the rhythm some tasks are performed in Egypt. We’ve spent more than 30 minutes for these passes and we waited just 5 minutes at the beginning, because the lady there had to finish the service for the previous person. So, if you are used with fast tasks performance, forget about it in Egypt, otherwise you will get very frustrated. And, if the lady helping you with the passes will ask you to sit, you better do it from the beginning, otherwise her tone will become more and more inquisitive. 😊

Once you have the passes, you’re free to go and visit all the sites you want in Cairo and Luxor (for Premium Pass), but take a good care of them. As I said before, the employees of the sites are not all aware of the existence of these passes, especially in Cairo, so they will look strangely at it, analyze it, ask a superior if it’s ok to let you pass based on it, and they will not treat that piece of paper kindly. Being written in ink, at a certain point the ink may fade away, so be very careful. In the Valley of the Queens in Luxor we had a strange situation with a guy from the entrance. He didn’t want to give us back the passes without paying him. We refused to give him more money and, at a certain point, while we were trying to explain him that we don’t have to pay anything, I tried to take back the passes, but he didn’t let them go easily. Hence, I had to pry it loose and, in the process, due to this man resistance, a small part of my picture was damaged. All this happened in front of two policemen sitting there and smiling while we were trying to take back our passes. So, be careful and try not to give your pass to everyone asking to see it. It is better to show it from your own hand, but it is not always possible as some of them will insist to take it and study it or ask for a superior permission. So, if you see any abuse, just insist to take it back explaining in every way that you don’t have to pay anything as the passes are granting you free passage in all the areas from Cairo and Luxor (only the Premium Pass covers everything).

Back to our first day… Esra was waiting for us in the car to come back from the Ministry of Tourism and Antiquities in Cairo with our passes, ready to start the journey. And finally, around 11:00 AM we headed towards the Saqqara Pyramids.

Ministry of Tourism and Antiquities in Zamalek (Cairo)

To be continued…

I am an independent writter, so if you like my stories, I invite you to support my activity with a donation.


 

Traveling to Egypt in time of pandemic

Egypt, a country full of contradictions and fight for money, received us on April 14th of 2021, a period still under the shadow of the SARS-Covid19 pandemic. The funny thing is that here, the story of this disease we are talking about for more than a year now, seems to be nothing more than a strange shadow bringing official safety rules, but not affecting the day-to-day life of usual people. Yes, you have to wear a mask especially inside official places, in Uber or in closed areas. In reality, only the first two categories are respecting these rules. There are a lot of closed areas, even inside the common areas of the hotels, where you can get rid of the mask and nobody will notice. However, in certain hotels the staff is using masks, but for the guests the masks are not mandatory. Today, after a week since this adventure began, I feel like living in another dimension. Our suitcase is full of unused masks that are only bothering me when I move them from a place to another.

But let’s start from the beginning of this DIY trip.

We landed in Cairo at 2:30 am on April 14th after a 2 hours and 45 minutes flight. The flight was comfortable, the new process of the safety measures was much easier than expected, just the airport was so empty that gave me a strange feeling of a deserted area.

I must say that this was my first flight after one year and 5 months since I was in Jordan. Soon after, the restriction of SARS-Covid19 pandemic started to be implemented, and that changed completely my plans.

After landing in Cairo, in the airport we paid $25 for getting the visa that is bought from the Egyptian Bank office where one can usually go for exchanging the money, which we did at first without knowing that at the same office we should have paid for the visa as well. The visa in Cairo is a nice sticky paper, that the airport policeman is applying on your passport. Looks nice and clean and colorful. But before arriving at passport control, we had to introduce our personal data in the emigration form, this time received in English. In the airplane we had received one in Arabic, impossible to read, hence to fill in. Once we arrived at the passport control office, we had to give them the sticky visa paper, the negative RT-PCR test, the passport and the emigration form. Everything there was super-fast, so we went to get our luggage and then to buy a local SIM card to have internet access everywhere. That was a smart move, as we travelled a lot and it was really useful especially when we had to bargain for certain services. 

Cairo Airport

The best deal for the SIM cards is sold by Orange at $10 and includes 18GB of data and 2000 minutes for national calls, which proved to be helpful as we travelled a lot and we had to hire different cars with different drivers and calling them was the best way of communication since not everyone has mobile data active on their phone.

Cairo Airport

Speaking about technology, you should know that WhatsApp video and audio calls are banned, Zoom and Skype are not working at all in Egypt, only Facebook and Google meet allows you to make or join video calls.

So, once the tech part was done, we headed outside the airport where the driver from our hotel was waiting for us. We booked a hotel in Cairo downtown that had the airport pick-up offered as a free service. Not all the hotels in Cairo are offering this free service, so I guess we’ve just been lucky. We arrived at the hotel at 4:30 am. You should know that all the above processes in the airport will take you one hour more or less. That’s what it took us in the middle of the night when only our flight was scheduled. So, I guess when the airport is crowded, you should take more time into account.

Once we checked in, our contact guy from the hotel started to explain to us some options we could have for our journey, and some services he could offer. We took none, and we went further with our plan. We already had an agreement with a local lady we knew via a close friend traveling in Egypt a month before us, so we went to sleep for a couple of hours to be ready to meet her in the morning and start our adventure with Saqqara Pyramids. But this is the story for the next article.

To be continued…

I am an independent writter, so if you like my stories, I invite you to support my activity with a donation.