My Inner Peace

Primii pași printre obiceiurile din Cairo – sfaturi pentru o bună călătorie pe cont propriu (DYI)

După 2 ore de somn, trezirea nu a fost ușoară, dar a fost necesară, deoarece ”șoferul” nostru venea la 9:00 AM pentru a începe aventura egipteană. Am mers pe acoperișul hotelului pentru a lua micul dejun, unde există o terasă frumoasă de unde se poate vedea o panoramă frumoasă a orașului Cairo. Priveliștea era uimitoare, totuși ne grăbeam și a trebuit să așteptăm mai mult de 30 de minute pentru ca totul să fie gătit pe loc. În acest fel, am aflat că, din cauza pandemiei și, în consecință, a numărului redus de turiști, o mulțime de hoteluri nu mai oferă buffet suedez la micul dejun pentru a evita risipa de alimente și resurse. Prin urmare, gătesc pe loc doar pentru persoanele prezente în sala de mese pentru micul dejun. Neavând aceste informații în avans, am ajuns să așteptăm micul dejun și să facem o simpatică doamnă egipteancă să ne aștepte o jumătate de oră. Vestea bună: micul dejun a fost uimitor! Falafel, ouă fierte, cartofi prăjiți, legume, brânză, pâine, unt, gem și ceai. Am fost impresionată, dar din păcate acest mic dejun uimitor a fost servit doar în prima zi. Vestea proastă: a doua și a patra zi am primit mai puțină mâncare, fără Falafel și fără legume, ceea ce m-a întristat și revoltat la un moment dat.

Amin Hotel Cairo mic dejun

Odată ce ne-am întâlnit cu ”șoferul” nostru, Esra, o doamnă drăguță care ne-a fost recomandată de un prieten apropiat, ne-am îndreptat către Ministerul Turismului și Antichităților din Zamalek (Cairo) pentru a cumpăra pass-urile pentru Cairo și Luxor. Dacă aveți în vedere să vizitați o mulțime de situri arheologice și obiective turistice atât în ​​Cairo, cât și în Luxor, ar trebui să le cumpărați cu siguranță pe ambele, deoarece veți primi o reducere de 50% pentru Luxor Pass, care este mai scump. În acest fel veți economisi o mulțime de bani și, dacă mergeți într-o perioadă cu un număr mare de turiști, puteți cozile de la intrare. Este foarte important să cunoașteți aceste informații, deoarece niciun ghid local sau angajat în diferite situri arheologice sau obiective turistice nu este familiarizat cu ele, chiar dacă abonamentele au fost introduse încă din 2016. Pentru noi, Cairo Pass care costă 100 USD sau 90 EUR, luat separat, nu a meritat pentru că nu am reușit să vizităm tot ce aveam în itinerariul nostru. Acest este valabil numai dacă luăm în considerare taxele de intrare ale obiectivelor turistice pe care am reușit să le vedem, care ne-ar fi costat 73,5 EUR / persoană față de 90 EUR / persoană plătite pentru Cairo Pass. Altfel, dacă am fi reușit să vedem totul, taxele de intrare au fost de 95,5 EUR / persoană față de Cairo Pass 90 EUR / persoană. Cu toate acestea, diferența mare nu se simte la Cairo Pass, ci la Premium Luxor Pass. Achiziționarea ambelor ne-a economisit 91,5 EUR / persoană sau 111 USD / persoană. Prin urmare, Cairo Pass + Luxor Premium Pass ambele vândute cu 200 USD / persoană sau 180 EUR / persoană a fost o alegere înțeleaptă. Mai mult, ambele sunt valabile timp de 5 zile, deci dacă doriți să mergeți și să vizitați același sit în zile diferite, o puteți face fără a plăti taxa de intrare de mai multe ori.

Cairo Pass

Pentru Luxor aveți 2 opțiuni:

1. Standard Luxor Pass costă 100 $ sau 90 EUR și include toate siturile din zona Luxor, inclusiv Luxor East și West Bank, Templele Luxor și Karnak, cu excepția Mormintelor Seti I, Tutankhamun și Nefertari.

2. Premium Luxor Pass costă 200 $ sau 180 EUR și include toate siturile din zona Luxor, inclusiv Luxor East și West Bank, Templele Luxor și Karnak, plus Mormintele lui Seti I, Tutankhamun și Nefertari.

Sinceră să fiu, dacă vedeți aceste trei morminte care sunt mai scumpe și pentru care trebuie să plătiți un bilet separat dacă nu aveți Luxor Premium Pass, este ca și cum ați vedea toate celelalte morminte din Valea Regilor și din Valea Reginelor. Majoritatea sunt foarte asemănătoare, dar într-o formă mai puțin bună decât acestea trei. Dar vom vorbi mai multe despre siturile din Luxor într-un articol separat dedicat acestui loc magic.

Deci, dacă vă decideți să cumpărați abonamentele, ar trebui să aveți 2 fotografii tip pașaport și USD sau EUR în bancnote noi. Dacă banii nu sunt într-o formă foarte bună, vor fi respinși. Doamna de la Ministerul Turismului și Antichităților a spus că Banca Națională Egipteană nu acceptă bancnote vechi, așa că aveți grijă de acest aspect în avans. Un alt lucru de care ar trebui să țineți cont este ritmul cu care unele sarcini sunt îndeplinite în Egipt. Am petrecut mai bine de 30 de minute pentru aceste permise și am așteptat doar 5 minute la început, deoarece doamna de acolo a trebuit să termine ce avea de făcut pentru persoana dinaintea noastră. Deci, dacă sunteți obișnuiți să fiți serviți rapid, uitați de asta în Egipt, altfel veți fi foarte frustrați. Și, dacă doamna care vă ajută cu permisele vă va cere să vă așezați, mai bine o ascultați de la început, altfel tonul ei va deveni din ce în ce mai aspru. 😊

După ce aveți abonamentele, sunteți liberi să mergeți și să vizitați toate siturile dorite din Cairo și Luxor (pentru Premium Pass), dar aveți grijă de ele. După cum am spus mai devreme, angajații siturilor nu sunt toți informați de existența acestor permise, în special în Cairo, așa că se vor uita ciudat la ele, le vor analiza, vor întreba un superior dacă este ok să te lase să treci pe baza lor și nu vor trata acea bucată de hârtie cu amabilitate. Fiind scrisă cu cerneală, la un moment dat cerneala se poate șterge, așa că fiți foarte atenți. În Valea Reginelor din Luxor am avut o situație ciudată cu un tip de la intrare. Nu a vrut să ne dea înapoi permisele fără să-l plătim. Am refuzat să-i dăm bani și, la un moment dat, în timp ce încercam să-i explicăm că nu trebuie să plătim nimic, am încercat să iau înapoi permisele, dar el nu le-a dat drumul din mână. Prin urmare, a trebuit să I le smulg dintre degete și, în acest proces, datorită rezistenței sale, o mică parte a fotografiei mele de pe permis a fost deteriorată. Toate acestea s-au întâmplat în fața a doi polițiști care stăteau lângă el și zâmbeau în timp ce încercam să ne recuperăm permisele. Deci, fiți atenți și încercați să nu dați permisul tuturor celor care cer să-l vadă. Este mai bine să-l arătați din mână, dar nu este întotdeauna posibil, deoarece unii dintre ei vor insista să-l dați să-l studieze sau să ceară permisiunea unui superior. Deci, dacă aveți parte de vreun abuz, insistați doar să-l luați înapoi explicând în toate modurile posibile că nu trebuie să plătiți nimic, deoarece abonamentele vă oferă trecere gratuită în toate zonele din și de lângă Cairo și Luxor (doar Premium Pass acoperă totul).

Revenind la prima noastră zi… Esra ne aștepta în mașină să ne întoarcem de la Ministerul Turismului și Antichităților din Cairo cu permisele noastre și să începem călătoria propriu-zisă. Într-un final, în jurul orei 11:00 AM ne-am îndreptat spre piramidele din Sahara.

Ministerul Turismului și Antichităților din Zamalek Cairo

Va urma…

Sunt autor independent, iar dacă vă place ceea ce scriu, vă invit să-mi susțineți activitatea printr-o donație la alegere.


 


First steps into Cairo’s habits – Tips and tricks for a great DYI trip

After 2 hours sleep, waking up was not easy, but was necessary as our driver was coming at 9:00 AM to pick us up and start the Egyptian adventure. We went on the roof of the hotel to have breakfast, where there is a beautiful terrace and you can see a nice panorama of Cairo’s downtown. The view was amazing, yet we were in a hurry and we had to wait for more than 30 minutes to have everything cooked on the spot. This way, we found out that due to the pandemic and consequently to the low number of tourists, a lot of hotels are not offering open buffets anymore to avoid wasting food and resources. Hence, they are cooking on the sport only for the people present in the dinning room for breakfast. Not having this information upfront, we ended up waiting for breakfast and making our driver waiting for us for half an hour. The great news: the breakfast was amazing! Falafel, boiled eggs, French fries, vegetables, cheese, bread, butter, jam, and tea. I was so impressed, but unfortunately this amazing breakfast was served only the first day. The bad news: the second and the fourth day we received less food, no Falafel and no vegetables which made me very sad and unhappy.

Hotel Amin Cairo – breakfast

Once we met our driver, Esra, a nice lady which was recommended to us by a close friend, we headed towards the Ministry of Tourism and Antiquities in Zamalek (Cairo) to buy the Cairo and Luxor Passes. If you have in mind to visit a lot of sites in both Cairo and Luxor, you should definitely buy both of them because you will receive 50% discount from the Luxor Pass which is more expensive. This way you will save a lot of money and, if you go during a crowded period of time, you can also skip the tickets and entry queues. It is very important to know this information, as no local guide or employee from different sites are aware of it even if the Passes were introduced since 2016. For us the Cairo Pass sold for $100 or 90 EUR, taken separately, was not worth it because we didn’t manage to visit everything we had on our itinerary. This is only if you take into account the entrance fees of the sites we’ve managed to see, which would have cost us 73.5 EUR / person vs. 90 EUR / person paid for Cairo Pass. Otherwise, if we would have managed to see everything, the entrance fees were 95.5 EUR / person vs. Cairo Pass 90 EUR / person. However, the big difference is not consistent for Cairo Pass, but for Premium Luxor Pass. Buying both of them saved us 91.5 EUR / person or $111 / person. Hence, the Cairo Pass + Luxor Premium Pass both sold for $200 / person or 180 EUR / person was a wise choice. Moreover, both are valid for 5 days, so if you want to go and visit the same site in different days, you can do it without paying the entrance fee several times.

Cairo Pass

For Luxor you have 2 options:  

  1. Standard Luxor Pass sold for $100 or 90 EUR which includes all the sites in Luxor area, including Luxor East and West Banks, Luxor and Karnak Temples, except for the Tombs of Seti I, Tutankhamun and Nefertari.
  2. Premium Luxor Pass sold for $200 or 180 EUR which includes all the sites in Luxor area, including Luxor East and West Banks, Luxor and Karnak Temples, plus the Tombs of Seti I, Tutankhamun and Nefertari.

To be honest, if you see these three tombs that are more expensive and for which you have to pay a separate ticket if you don’t have the Luxor Premium Pass, it is like seeing all the other tombs from the Valley of the Kings and from the Valley of the Queens. Most of them are very similar, but in a less good shape than these three. But we will be talking more about Luxor sites in a separate article dedicated to this magic place.

So, if you decide to buy the passes, you should have 2 passport pictures with you and USD or EUR in new banknotes. If the money is not in a very good shape, they will reject it. The lady from the Ministry of Tourism and Antiquities said that the Egyptian National Bank is not accepting old banknotes, so take care of this aspect upfront. Another thing you should take into account, is the rhythm some tasks are performed in Egypt. We’ve spent more than 30 minutes for these passes and we waited just 5 minutes at the beginning, because the lady there had to finish the service for the previous person. So, if you are used with fast tasks performance, forget about it in Egypt, otherwise you will get very frustrated. And, if the lady helping you with the passes will ask you to sit, you better do it from the beginning, otherwise her tone will become more and more inquisitive. 😊

Once you have the passes, you’re free to go and visit all the sites you want in Cairo and Luxor (for Premium Pass), but take a good care of them. As I said before, the employees of the sites are not all aware of the existence of these passes, especially in Cairo, so they will look strangely at it, analyze it, ask a superior if it’s ok to let you pass based on it, and they will not treat that piece of paper kindly. Being written in ink, at a certain point the ink may fade away, so be very careful. In the Valley of the Queens in Luxor we had a strange situation with a guy from the entrance. He didn’t want to give us back the passes without paying him. We refused to give him more money and, at a certain point, while we were trying to explain him that we don’t have to pay anything, I tried to take back the passes, but he didn’t let them go easily. Hence, I had to pry it loose and, in the process, due to this man resistance, a small part of my picture was damaged. All this happened in front of two policemen sitting there and smiling while we were trying to take back our passes. So, be careful and try not to give your pass to everyone asking to see it. It is better to show it from your own hand, but it is not always possible as some of them will insist to take it and study it or ask for a superior permission. So, if you see any abuse, just insist to take it back explaining in every way that you don’t have to pay anything as the passes are granting you free passage in all the areas from Cairo and Luxor (only the Premium Pass covers everything).

Back to our first day… Esra was waiting for us in the car to come back from the Ministry of Tourism and Antiquities in Cairo with our passes, ready to start the journey. And finally, around 11:00 AM we headed towards the Saqqara Pyramids.

Ministry of Tourism and Antiquities in Zamalek (Cairo)

To be continued…

I am an independent writter, so if you like my stories, I invite you to support my activity with a donation.